De visie van Tectnique

Bouwpartners+

In 2017 hebben we een methode ontwikkeld waarbij meer sturing is te geven op kwaliteit en budget, met kostenbesparing tot gevolg. De opdrachtgever is vanaf het begin tot en met de oplevering betrokken. We verzorgen het technisch- en uitvoeringsgereed ontwerp, maar coördineren ook de werkvoorbereiding en inkoop. Hierdoor vermijden we de knip tussen ontwerp en uitvoering en beperken we het verlies van kennisoverdracht. We onderhouden zelf het contact met de opdrachtgever, waardoor bij elke stap direct invloed uitgeoefend kan worden op alternatieven, kwaliteit en realisatiekosten. Daarnaast blijven we tot en met de oplevering betrokken als projectleider, dit maakt onze dienstverlening compleet.

BIM

BIM is de toonaangevende methode om een complex project succesvol uit te werken, maar is daarnaast ook het communicatiemiddel wat wij gebruiken om het informatieniveau voor alle partijen gelijk te houden.
Het staat garant voor een integrale ontwerpaanpak en uitvoering waarbij faalkosten en tijdverlies tot een minimum beperkt worden. Budget en planning zijn zo uitermate goed beheersbaar en het eindresultaat is van kwalitatief hoog niveau.
Wij zijn voorstander van het werken met één centraal dataverzamelpunt, namelijk door het 3d-BIM model in de Cloud te plaatsen. Het gaat hierbij niet zozeer om de omvang van het project, maar om de veelheid en diversiteit van de betrokken partijen. Samenwerking met elkaar en het uitwerken van elkaars ontwerpen wordt daarbij niet geschuwd. We zien dit als een verrijking van ons vakmanschap.

Deze unieke optelsom van BIM- en Revit specialisten, de methode Bouwpartners+ en de efficiënte manier van samenwerken maakt Tectnique een aantrekkelijke partner voor opdrachtgevers.