Herontwikkeling Schelfhorst

Het voormalig campingterrein Schelfhorst in Paterswolde en omliggend agrarisch gebied wordt getransformeerd tot een hoogwaardig woonmilieu met tien luxe schuurwoningen, passend in de natuurlijke omgeving. De herontwikkeling levert een bijdrage aan de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het gebied. Het landschapsontwerp, verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan vormen de basis voor het ontwerp van de tien woningen die worden ontworpen door verschillende architecten voor verschillende particuliere opdrachtgevers. Wij zijn benaderd als supervisor van de gehele transformatie van het landschap en verzorgen tevens de ontwerp- en bouwbegeleiding van de woningen.

Opdrachtgever Friesch Groningsche Schelfhorst
Ontwerp De Kleine Plantage, Cor & Sibylle Kalfsbeek, Innogreen
Aannemer Folkertsma Ginnum GWW
Oplevering 2020
Functies Landschapsontwerp, terreininrichting
BVO 5.1 hectare